Gunung Prau - Dieng, Wonosobo. via @raflie maulana15 - May 19, 2016


puncak prau